Telefon: +4 0238 727 750
E-mail: office@agrinvest.ro
Facebook Agrinvest
Instagram Agrinvest

Depozite

Agrinvest - Camioane

Depozite Agrinvest

Activitatea se desfășoară în prezent în 16 puncte de lucru, cu o capacitate de peste 240 mii tone, situate în judeţele Buzău, Giurgiu, Galaţi, Tulcea, Brăila, Prahova, Teleorman, Dolj si Ialomiţa, Argeş cu posibilităţi mari de deschidere şi a altor puncte de lucru pe o arie geografică mai extinsă. Activitatea este susținută de mijloace moderne, conforme cu legislația europeană:

 • sisteme electronice de cântărire și înregistrare a datelor;
 • sistem informatic integrat cu înregistrarea automata a tranzacţiilor cu cereale din punctele de lucru;
 • laboratoare de analiză a cerealelor;
 • sisteme de condiționare moderne.

Firma are posibilităţi materiale şi financiare pentru achiziţionarea unor cantităţi mari de cereale şi plante tehnice, un avantaj major pentru producătorii agricoli constând în faptul că plata produselor se face imediat după recepţionarea lor.

Agrinvest achiziţionează şi comercializează toate tipurile de culturi agricole fundamentale : grâu, orz, orzoaică, floarea soarelui, porumb ,rapiţă şi soia. Reprezentanţii Agrinvest sunt permanent la dispoziţia fermierilor oferindu-le inputuri de calitate, servicii logistice şi de siloz, pachete de pre-finanţare precum şi consultanţă privind culturile şi suprafeţele ce trebuiesc înfiinţate, calitatea necesară a recoltelor. Astfel, produsele agricole achiziţionate corespund nevoilor specifice definite de industria procesatoare.

Siloz Traian (comuna Traian, județul Brăila)

Achiziționat în anul 2004, cu suprafața teren de 7.386 mp, dispunând de o capacitate de stocare și depozitare de 8.000 tone. A beneficiat de investiții importante care au vizat modernizarea spațiului de depozitare existent, crearea unei linii de producere sămânță, dotată cu utilaje moderne pentru condiționat, tratat și ambalat.Principala activitate desfaşurată este de procesare seminţe păioase şi oleaginoase certificate. Seminţele sunt supuse proceselor de condiţionare, tratare, ambalare şi etichetare conform standardelor în vigoare. Anual se prelucrează câteva mii de tone de seminţe certificate.În siloz se mai desfăşoară şi activităţi de :

 • recepţie, depozitare, condiţionare și livrare cereale și plante tehnice;
 • livrare de seminţe certificate şi produse fitosanitare.
PERSOANA DE CONTACT
Giugiuc Marcel, şef siloz şi gestionar 40786.222.289


Siloz Mihăilești (comuna Mihăilești, județul Buzău)

Dispune în prezent de o capacitate de 13.600 tone și este organizat și amenajat pentru activități de:

 • recepție, depozitare, condiționare și livrare cereale și plante tehnice;
 • livrare produse fitosanitare și semințe certificate.

Achiziționat prin cumpărare în anul 2005, dispunea inițial de o capacitate de depozitare de 7.000 tone.

Prin investițiile realizate s-a urmărit să aliniem punctul de lucru la exigențele comunitare.

Această investiție s-a finalizat prin:

 • modernizarea capacității inițiale de stocare a semințelor brute cu o linie tehnologică completă de curățire;
 • capacitate nouă de stocare a semințelor brute, dotată cu: buncăr de descărcare-preluare, linie tehnologică de curățire mecanică și pneumatică;
 • uscător metalic;
 • 4 silozuri a 1.500 tone capacitate fiecare;
 • uscător cu GPL;
 • cântar electronic;
 • laborator dotat cu aparatura modernă.
PERSOANA DE CONTACT
Bâlbâie Simona, şef siloz şi gestionar 40786.222.285


Siloz Fulga (comuna Fulga de Jos, județul Prahova)

Dispune în prezent de o capacitate de 13.000 tone. Achiziționat prin cumpărare în anul 2007, cu o capacitate iniţială de stocare și depozitare de 1.000 tone, este amenajat pentru activități de:

 • recepție, depozitare, condiționare și livrare cereale și plante tehnice;
 • producere şi livrare semințe certificate, livrare produse fitosanitare.

Au fost facute investiţii care s-au finalizat prin:

 • 6 silozuri a câte 2.000 tone fiecare, în total 12.000 tone, cu sisteme complete de recepționare, condiționare, aerare, uscare;
 • crearea unei linii de producere sămânţa de porumb dotată cu utilaje moderne pentru condiţionat, tratat şi ambalat.
PERSOANA DE CONTACT
Dinu Iuliana, şef siloz și gestionar 40747.093.233


Siloz Vedea (comuna Vedea, județul Giurgiu)

Achizitionat în anul 2011, dispune de o capacitate de stocare şi depozitare de 17.500 tone. După achiziţionare s-au realizat lucrări de modernizare a spaţiului de depozitare şi s-a dotat cu sistem electronic de cântărire şi înregistrare a datelor.
Este amenajat pentru activităţi de:

 • recepție, depozitare, condiționare și livrare cereale și plante tehnice;
 • livrare produse fitosanitare și semințe certificate.
PERSOANA DE CONTACT
Ghizdareanu Vali, şef siloz şi gestionar 40786.222.292


Siloz Grădiştea (comuna Grădiştea, județul Giurgiu)

Achiziționat în anul 2011, dispunând de o capacitate de stocare și depozitare de 15.000 tone. După achiziţionare s-au realizat investiţii în valoare de aproximativ 100.000 euro constând în:

  • sistem de aerare prin pardoseală;
  • sistem electronic de cântărire şi inregistrare a datelor;
  • modernizarea punctului de recepţie prin dotarea cu selector, bandă transportoare şi elevatoare.

Este amenajat pentru activități de:

  • recepție, depozitare, condiționare și livrare cereale și plante tehnice
  • livrare produse fitosanitare şi seminţe certificate
PERSOANA DE CONTACT
Iordan Marin, şef siloz şi gestionar 40786.222.284

Siloz Folteşti (comuna Folteşti, județul Galaţi)

Achiziţionat în anul 2011 dispune de o capacitate de stocare şi depozitare de 10.000 tone. După achiziţionare s-au realizat investiţii constând în: sistem de aerare prin pardoseală şi sistem electronic de cântărire şi înregistrare a datelor.
Este amenajat pentru activități de:

 • recepție, depozitare, condiționare și livrare cereale și plante tehnice;
 • livrare semințe certificate şi produse fitosanitare.
PERSOANA DE CONTACT
Simion Tanţa, şef siloz şi gestionar 40786.222.282


Siloz Valea Nucarilor (comuna Valea Nucarilor, județul Tulcea)

Achiziţionat în februarie 2012 dispune de o capacitate de stocare de 2.000 tone.
Este amenajat pentru activități de:

 • recepție, depozitare, condiționare și livrare cereale și plante tehnice;
 • livrare semințe certificate şi produse fitosanitare.
PERSOANA DE CONTACT
Albăceanu Gheorghe, şef siloz şi gestionar 40786.222.290


Siloz Strejnic (comuna Strejnic, județul Prahova)

Achiziţionat în anul 2014 dispune de o capacitate de stocare de 8.000 tone.
Este amenajat pentru activități de:

 • recepție, depozitare, condiționare și livrare cereale și plante tehnice;
 • livrare semințe certificate şi produse fitosanitare.
PERSOANA DE CONTACT
Petre Ion, şef siloz și gestionar 0786.222.346

Siloz Ştiubei (localitatea Ştiubei, județul Buzău)

Achiziţionat în anul 2013 dispune de o capacitate de stocare de 5.000 tone.
Este amenajat pentru activități de:

 • recepție, depozitare, condiționare și livrare cereale și plante tehnice;
 • livrare semințe certificate şi produse fitosanitare.
PERSOANA DE CONTACT
Tiu Victor, şef siloz și gestionar 0786.222.347

Siloz Bărăitaru (localitatea Bãrãitaru, Județul Prahova)

Achiziţionat în anul 2014, dispune de o capacitate de stocare de 6.000 tone.
Este amenajat pentru activități de:

 • recepție, depozitare, condiționare și livrare a cerealelor și a plantelor tehnice;
 • livrare semințe certificate şi produse fitosanitare.
PERSOANA DE CONTACT
Iancu Valentin, şef siloz și gestionar 0786.450.182

Siloz Slobozia – Mândra (comuna Slobozia – Mândra, județul Teleorman)

Achiziţionat în anul 2012 dispune de o capacitate de stocare de 12.000 tone.
Este amenajat pentru activități de:

 • recepție, depozitare, condiționare și livrare cereale și plante tehnice;
 • livrare semințe certificate şi produse fitosanitare.
PERSOANA DE CONTACT
Papa Cristina, şef siloz şi gestionar 40786.222.287

Siloz Cetate (comuna Cetate, județul Dolj)

Achiziţionat în anul 2013 dispune de o capacitate de stocare de 7.000 tone.
Este amenajat pentru activități de:

 • recepție, depozitare, condiționare și livrare cereale și plante tehnice;
 • livrare semințe certificate şi produse fitosanitare.
PERSOANA DE CONTACT
Şoimu Mihaela, şef siloz şi gestionar 40786.222.280

Siloz Sărătuica (comuna Balaciu, județul Ialomiţa)

Achiziţionat în anul 2013 dispune de o capacitate de stocare de 18.000 tone.
Este amenajat pentru activități de:

 • recepție, depozitare, condiționare și livrare cereale și plante tehnice;
 • livrare semințe certificate şi produse fitosanitare.
PERSOANA DE CONTACT
Dinu Ana, şef siloz şi gestionar 40786.222.278

Siloz Balaci (comuna Balaci, județul Teleorman)

Dispune în prezent de o capacitate de 8.500 tone. Achiziționat prin cumpărare în anul 2017.

PERSOANA DE CONTACT
nume, functie numar de telefon


Siloz Stolnici (comuna Stolnici, județul Argeş)

Dispune în prezent de o capacitate de 10.000 tone. Achiziționat prin cumpărare în anul 2017.

PERSOANA DE CONTACT
nume, functie numar de telefon


Siloz Pogoanele (Pogoanele, județul Buzau)

Dispune în prezent de o capacitate de 88.000 tone. Achiziționat prin cumpărare în anul 2020.

PERSOANA DE CONTACT
nume, functie numar de telefonHarta silozuri Agrinvest

SITUATIA BAZELOR DE RECEPTIE

       DEPOZIT ADRESA Suprafata Totala(m2) CAPACITATE (TO)
MIHAILESTI ** Loc. Mihãilesti, Jud. Buzãu
FULGA ** Loc. Fulga de Jos, Jud. Prahova
TRAIAN Loc. Traian, Jud. Brãila
FOLTESTI * Loc. Foltesti, Jud. Galati
VEDEA ** Loc. Vedea, Jud. Giurgiu
GRADISTEA * Loc. Grãdistea, Com. Comana ,
Jud. Giurgiu
VALEA NUCARILOR Loc. Valea Nucarilor, Jud. Tulcea
SLOBOZIA MANDRA Loc. Slobozia -Mandra, Jud.
Teleorman
CETATE Loc. Cetate, Jud. Dolj
SARATUICA * Loc. Balaciu, Jud. Ialomita
STREJNIC * Loc. Strejnic, Jud. Prahova
STIUBEI Loc. Stiubei, Jud. Buzãu
BARAITARU ** Loc. Bãrãitaru, Jud. Prahova
BALACI */** Loc. Balaci, Jud. Teleorman
STOLNICI * Loc. Stolnici, Jud. Argeş
POGOANELE * Loc. Pogoanele, Jud. Buzau
TOTAL: 16 BAZE 241.600
* depozitele au acces pentru transport marfã pe cale feratã.
** depozite care au uscãtor